Betalingsvoorwaarden

  • Voor kraamzorg geldt een wettelijke eigen bijdrage. Alle geleverde kraamzorguren bij je thuis, vanaf het moment van oproepen van een kraamverzorgende voor de thuisbevalling tot en met de laatste dag van de verzorging worden gefactureerd.
  • Betaling dient te geschieden binnen tien dagen na ontvangst van de factuur. Indien niet aan de betalingsplicht wordt voldaan, wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau. De kosten die aan deze procedures zijn verbonden, komen voor eigen rekening.
  • Bij annulering zonder medische reden, brengen wij de al geleverde diensten in rekening (bv. inschrijving en intake). Bij annulering na het intakegesprek, wordt er naast de geleverde diensten een bedrag van € 85,00 aan annuleringskosten in rekening gebracht.
  • Aanspraken en vergoedingen voor kraamzorg staan vermeld in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekeraar. Kraamzorgburo Zwanger & Zo kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kosten van genoten zorguren, die niet worden vergoed door je zorgverzekeraar.
  • In verband met het declareren van de kosten bij de zorgverzekeraar is Kraamzorgburo Zwanger & Zo wettelijk verplicht naar je BSN nummer te vragen en deze te registreren.