Veelgestelde vragen betreffende het Coronavirus

Kraamzorgburo Zwanger & Zo baseert haar werkwijze en communicatie naar medewerker en cliënt zo veel mogelijk op basis van de maatregelen, richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en eventueel (regionaal aanvullend) de GGD en verantwoordelijk Veiligheidsregio.Ondanks onze zorgvuldigheid aanvaart Kraamzorgburo Zwanger & Zo geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheid in dit document.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op: 04-11-2021.

 

Zwangerschap

Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het Coronavirus?
Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent met het Coronavirus, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Zij  kunnen je precies adviseren wat je in dit geval moet doen.

Mocht je je verloskundige moeten bezoeken of heb je kraamzorg nodig? Zoek dan eerst telefonisch contact voor advies.


Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?
Ja hoor. Je kunt je gerust inschrijven voor kraamzorg. Om alle face to face-contacten te beperken kun je jezelf op dit moment alleen telefonisch inschrijven (06 – 38 77 48 82 of 0548 – 54 99 40) of via onze website.


Gelden er aparte regels voor zwangeren?
Nee, er gelden op dit moment geen aanvullende voorschriften en richtlijnen voor zwangere vrouwen. Er zijn op basis van beperkt onderzoek geen aanwijzingen dat zwangeren vatbaarder zijn voor corona. Natuurlijk doe je er goed aan om de geldende adviezen en maatregelen zorgvuldig na te leven. Blijf thuis als het kan, hou tenminste 1,5 meter afstand van anderen, was regelmatig je handen. Overige actuele adviezen vind je hier.


Komt de intaker mij nog thuis bezoeken?
In principe geldt dat we per 1 juli weer op huisbezoek komen in het kader van de intake/kennismaking.


Is er verschil tussen een huisbezoek en een telefonische intake?
Krijg je een telefonische intake in plaats van een huisbezoek in verband met de coronamaatregelen? Onze intaker bespreekt dezelfde onderwerpen met je, vertelt je graag wat Kraamzorgburo Zwanger & Zo voor je doet, beantwoordt je vragen en is benieuwd naar jouw wensen. Natuurlijk gaat ze ook dieper in op vragen over de coronamaatregelen en jouw kraamweek. De vervangende telefonische intake duurt circa één uur, net zo lang als een ‘normaal’ huisbezoek. Wanneer je wenst kan dit telefonische intake gesprek ook plaatsvinden via beeldbellen.


Lopen zwangeren extra risico’s met corona?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met corona. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn.


Kan mijn ongeboren baby besmet raken met het corona virus?
Tot nu toe is er, op basis van (beperkt) onderzoek, geen directe overdracht van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route.


Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het Coronavirus?
Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. In iedere regio gelden namelijk andere afspraken.


Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?
Nee, in principe gelden er geen aanvullende voorschriften of maatregelen. Bij een gezond verlopen zwangerschap beval je thuis, poliklinisch of klinisch in het ziekenhuis. In dat geval assisteert de kraamverzorgende jouw verloskundige.

Wanneer de bevalling zich aankondigt, zal onze medewerkster een aantal extra vragen stellen. Zo zullen ze vragen of er bij jou of binnen je gezin symptomen of klachten zijn. Ook kan het zijn dat ze vragen naar je temperatuur, om zeker te weten of je wel of geen koorts hebt.


Kraamtijd

Krijg ik nog wel kraamzorg?
Ja, wij bieden gewoon kraamzorg bij jou thuis, ook assisteren we je verloskundige bij alle niet-medische bevallingen. Als jij, of iemand in jouw gezin (mogelijk) besmet is met het Coronavirus leveren wij kraamzorg in aangepaste vorm.


Verlenen jullie kraamzorg als de kraamvrouw besmet is met corona-virus?
Kraamzorgburo Zwanger & Zo biedt dan aangepaste kraamzorg. Het gaat daarbij om een combinatie van zorg bij jou thuis en zorg op afstand. De zorg bij jou thuis is korte, noodzakelijke zorg. De kraamverzorgende verricht (in de ochtend) de belangrijkste controles en verzorgende handelingen.

Ze draagt hierbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). In de middag ontvang je Zorg Op Afstand. Op twee momenten heb je een videoconsult van telkens ongeveer een uur. Met behulp van filmpjes en andere digitale middelen kan de kraamverzorgende jullie advies en instructie geven.


Hoe weet ik dat medewerkers niet besmet zijn met het coronavirus?
Al onze medewerkers hebben een meldingsplicht. Dit houdt in dat ze zich melden bij klachten die mogelijk duiden op corona. Onze medewerkers laten zich ook bij lichte klachten testen. In afwachting van de uitslag mogen onze medewerkers niet werken. Dit kan voor extra drukte zorgen. Op sommige momenten kan dit betekenen dat de vraag naar kraamzorg groter is dan wij kunnen bieden. Wij doen er alles aan om alle cliënten van zorg te voorzien. Toch kan het gebeuren dat wij minder uren kraamzorg kunnen bieden dan vooraf is afgesproken.  Of dat er gewisseld wordt van kraamverzorgende tijdens de kraamweek. Wij hopen van harte op jullie begrip. We doen met ons allen enorm ons best.

Kraamzorgburo Zwanger & Zo hanteert hierin de richtlijnen van het RIVM voor zorgpersoneel en sluit hiermee ook aan bij het continuïteitsplan van BO Geboortezorg (branchevereniging).


Draagt jullie personeel nu speciale beschermende kleding?
Het RIVM beschrijft in welke situaties welke middelen ingezet moeten worden. De ROAZ’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) bepalen per regio hoe deze middelen zo goed mogelijk worden verdeeld over de zorgverleners.

Bij alle verzorgenden handelingen draagt de kraamverzorgende persoonlijke beschermingsmiddelen (chirurgisch mondmasker, handschoenen en spatbril/masker) en volgt zij uiteraard zorgvuldig alle geldende richtlijnen en adviezen op.


Zijn de kraamverzorgenden gevaccineerd?
Medewerkers uit de kraamzorg worden op volgorde van geboortejaar gevaccineerd als zij dit willen.

Ons advies aan medewerkers is om zich te laten vaccineren. Of zij dat doen, is hun eigen keuze. Kraamzorgburo Zwanger & Zo kan en mag overigens niet met jou delen of individuele medewerkers al dan niet zijn gevaccineerd.


Hoe zit het nu met die 1,5 meter afstand nemen en kraamzorg?
De maatregel om tenminste 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor verzorgende en verplegende beroepen. Ons werk zou dan natuurlijk amper uitvoerbaar zijn. Dit vraagt wel dat kraamverzorgenden zeer zorgvuldig zijn in het opvolgen van andere richtlijnen en adviezen. Zo dragen zij bij alle verzorgende handelingen handschoenen.


Nemen jullie nog stagiaires mee?
In overleg met het kraamgezin kan er ook een stagiaire worden ingezet om de praktijkuren ten behoeve van de opleiding tot kraamverzorgende te volbrengen. Uiteraard wordt de stagiaire uitsluitend ingezet als zij zelf geen klachten heeft en als er in het gezin geen verdenking op corona is.


Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?
Op dit moment is bezoek in de kraamweek en tijdens de werkuren van de kraamverzorgende beperkt toegestaan. De kraamvrouw en pasgeborene kunnen nog extra kwetsbaar zijn.

Voor bezoek tijdens de werktijden van de kraamverzorgende gelden de volgende regels:

  • Bezoek is vrij van klachten;
  • Bezoek desinfecteert bij binnenkomst de handen;
  • Bezoek houdt zich aan de 1,5 meter afstand;
  • Niet meer dan 2 bezoekers per dag ontvangen;
  • De kraamverzorgende en eventueel andere hulpverleners in jullie huis tellen niet mee voor 2 bezoekers per dag.


Mag ik visite ontvangen na de kraamweek?
Een dringend advies om de kraamvisite zo veel mogelijk te beperken wanneer de kraamverzorgende in het gezin aanwezig is. De kraamvrouw en pasgeborene kunnen nog extra kwetsbaar zijn. Voor bezoek tijdens de werktijden van de kraamverzorgende gelden de volgende regels:

  • Bezoek is vrij van klachten;
  • Bezoek desinfecteert bij binnenkomst de handen;
  • Bezoek houdt zich aan de 1,5 meter afstand;
  • De kraamverzorgende en eventueel andere hulpverleners in jullie huis tellen niet mee voor 2 bezoekers per dag.


Ik heb een samengesteld gezin. Zijn de kinderen die normaalgesproken niet bij ons wonen welkom?
Ja, natuurlijk zijn zij welkom!

Wel geldt: voorkom risico’s op besmetting. Vraag vooraf of ze last hebben van lichte of milde klachten die kunnen duiden op corona. Denk hierbij aan neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Volg hierin de landelijke adviezen en laat hen niet toe zo lang zij klachten hebben. Als de klachten minstens 24 uur zijn verdwenen, is het verantwoord om hen weer te ontvangen


Ik heb mantelzorg nodig. Mag mijn mantelzorger nog wel komen?
Natuurlijk zijn er heel veel situaties denkbaar waarin hulp van een mantelzorger noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als je alleenstaand bent, je partner aan het werk is of er (extra) zorg nodig is voor een gezinslid met een ziekte of beperking. In die noodzakelijke gevallen is en blijft een mantelzorger natuurlijk van harte welkom, ook als de kraamverzorgende bij jullie is. Bespreek de aanwezigheid van de mantelzorger graag tijdens het intakegesprek of op de eerste dag van de kraamweek.


Komen jullie als ik en/of mijn huisgenoten (partner, andere kinderen) gezondheidsklachten hebben?
Ja, ook dan komen wij kraamzorg leveren. We proberen dan het contact met de personen met verkoudheidsklachten zo veel mogelijk te vermijden. Mochten de klachten erger worden dan kijken we samen hoe we de zorg kunnen continueren.

Als de inzet van Kraamzorgburo Zwanger & Zo  gewenst is, bijvoorbeeld bij thuisbevalling of ontslag uit het ziekenhuis, dan zal onze planningsmedewerker actief uitvragen hoe het met jullie gezondheid is. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Bij ernstige klachten bij jou of je gezinsleden kunnen wij overgaan op het verlenen van de combinatie tussen korte noodzakelijke zorg en Zorg Op Afstand


Het lijkt er op dat we in de kraamweek corona-achtige klachten krijgen. Wat nu?
Bespreek dit direct met je verloskundige en de kraamverzorgende. Als de kraamverzorgende er niet is, neem dan telefonisch contact met Kraamzorgburo Zwanger & Zo op. Dat kan 24 uur per dag. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Bij ernstige klachten bij jou of je gezinsleden kunnen wij overgaan op het verlenen van de combinatie tussen korte noodzakelijke zorg en Zorg Op Afstand.


Moeten wijzelf beschermende middelen dragen bij een (mogelijke) besmetting?
Ja, zodra een van de gezinsleden besmet of mogelijk besmet is met corona wordt het aangeraden om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Denk hierbij specifiek aan een geschikt chirurgische neus-mondmasker. Dit geldt voor alle lichaamscontact tussen de baby en de personen met een (verdachte) besmetting.


Hoe komen wij aan beschermende middelen om zelf te dragen?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende geschikte beschermingsmiddelen. Je ontvangt hierover informatie van je huisarts, de GGD en/of je verloskundige. Voor de eerste nacht of dag voorziet de kraamverzorgende hierin, mits zij kan beschikken over voldoende voorraad.