Wij maken gebruik van cookies

Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maken wij gebruik van cookies. Door de cookies te accepteren, word je herkend. Zo kunnen we onze website afstemmen op jouw persoonlijke voorkeuren en kunnen we je relevante informatie en advertenties laten zien. Voor meer informatie kun je kijken bij ons cookie- en privacybeleid. Door gebruik te maken van deze website of door hieronder op akkoord te drukken, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies.

Ik ga akkoord

Onze zorg gaat verder

Zwanger & Zo

Veelgestelde vragen betreffende het coronavirus

Veelgestelde vragen betreffende het Coronavirus

Kraamzorgburo Zwanger & Zo baseert haar werkwijze en communicatie naar medewerker en cliënt zo
veel mogelijk op basis van de maatregelen, richtlijnen en adviezen van de Rijksoverheid, het RIVM en
eventueel (regionaal aanvullend) de GGD en verantwoordelijk Veiligheidsregio.
Ondanks onze zorgvuldigheid aanvaart Kraamzorgburo Zwanger & Zo geen enkele aansprakelijkheid
voor eventuele schade als gevolg van mogelijke onjuistheden of onvolledigheid in dit document.
Dit document is voor het laatst bijgewerkt op: 6 juli 2020
ZWANGERSCHAP
Wat moet ik doen als ik denk dat ik besmet ben met het Coronavirus?
Als je het vermoeden hebt, dat je mogelijk besmet bent met het Coronavirus, neem dan contact op met de huisarts of de GGD. Zij kunnen je precies adviseren wat je in dit geval moet doen. Mocht je je verloskundige moeten bezoeken of heb je kraamzorg nodig? Zoek dan eerst telefonisch contact voor advies.
Ik ben zwanger en wil me graag inschrijven voor kraamzorg. Kan dat?
Ja hoor. Je kunt je gerust inschrijven voor kraamzorg. Om alle face to face-contacten te beperken kun je jezelf op dit moment alleen telefonisch inschrijven (06 – 38 77 48 82 of 0548 – 54 99 40) of via onze website.
Gelden er aparte regels voor zwangeren?
Nee, er gelden op dit moment geen aanvullende voorschriften en richtlijnen voor zwangere vrouwen. Er zijn op basis van beperkt onderzoek geen aanwijzingen dat zwangeren vatbaarder zijn voor corona. Natuurlijk doe je er goed aan om de geldende adviezen en maatregelen zorgvuldig na te leven. Blijf thuis als het kan, hou tenminste 1,5 meter afstand van anderen, was regelmatig je handen. Overige actuele adviezen vind je hier:
Komt de intaker mij nog thuis bezoeken?
Bij een eerste kindje en in bijzondere situatie hebben wij een kennismakingsgesprek bij jou thuis. Tot voor kort werden alle geplande huisbezoeken omgezet in telefonische intakegesprekken. Vanaf nu mogen er weer intakegesprekken thuis plaatsvinden, maar alleen als er geen verschijnselen van corona zijn. Voordat het gesprek plaatsvindt, zal een medewerker van ons bellen om te vragen of iemand in het gezin klachten heeft die op corona duiden. Als dat het geval is, vindt de intake telefonisch plaats. Betreft dit jouw intakegesprek, dan wordt je hierover geïnformeerd.
Is er verschil tussen een huisbezoek en een telefonische intake?
Krijg je een telefonische intake in plaats van een huisbezoek in verband met de coronamaatregelen? Onze intaker bespreekt dezelfde onderwerpen met je, vertelt je graag wat Kraamzorgburo Zwanger & Zo voor je doet, beantwoordt je vragen en is benieuwd naar jouw wensen. Natuurlijk gaat ze ook dieper in op vragen over de coronamaatregelen en jouw kraamweek. De vervangende telefonische intake duurt circa één uur, net zo lang als een ‘normaal’ huisbezoek. Wanneer je wenst kan dit telefonische intake gesprek ook plaatsvinden via beeldbellen.
Lopen zwangeren extra risico’s met corona?
Op basis van beperkt beschikbare data zijn er geen aanwijzingen dat zwangere vrouwen vatbaarder zijn voor het krijgen van een infectie met corona. Het is nog onzeker of bij een infectie met COVID-19 het verloop anders is dan bij vrouwen die niet zwanger zijn.
Kan mijn ongeboren baby besmet raken met het corona virus?
Tot nu toe is er, op basis van (beperkt) onderzoek geen directe overdracht van het COVID-19 virus beschreven van moeder op kind tijdens de zwangerschap of bevalling. Het virus is tot nu toe niet aangetoond in vruchtwater, navelstrengbloed, de keel van een pasgeborene of in borstvoeding. Wel is besmetting mogelijk van moeder op kind via de gewone mens-op-mens route.
Mag ik nog wel thuis bevallen als ik besmet ben met het Coronavirus?
Om precies te weten wat er wel en niet mag, kun je het beste contact opnemen met je verloskundige. In iedere regio gelden namelijk andere afspraken.
Zijn er nu andere richtlijnen bij mijn bevalling?
Nee, in principe gelden er geen aanvullende voorschriften of maatregelen. Bij een gezond verlopen zwangerschap beval je thuis, poliklinisch of klinisch in het ziekenhuis. In dat geval assisteert de kraamverzorgende jouw verloskundige. Wanneer de bevalling zich aankondigt, zal onze medewerkster een aantal extra vragen stellen. Zo zullen ze vragen of er bij jou of binnen je gezin symptomen of klachten zijn. Ook kan het zijn dat ze vragen naar je temperatuur, om zeker te weten of je wel of geen koorts hebt.
KRAAMTIJD
Krijg ik nog wel kraamzorg?
Ja, wij bieden gewoon kraamzorg bij jou thuis, ook assisteren we je verloskundige bij alle niet medische bevallingen. Als jij, of iemand in jouw gezin (mogelijk) besmet is met het Coronavirus leveren wij kraamzorg in aangepaste vorm.
Verlenen jullie kraamzorg als de kraamvrouw besmet is met corona-virus?
Kraamzorgburo Zwanger & Zo biedt dan aangepaste kraamzorg. Het gaat daarbij om een combinatie van zorg bij jou thuis en zorg op afstand. De zorg bij jou thuis is korte, noodzakelijke zorg. De kraamverzorgende verricht (in de ochtend) de belangrijkste controles en verzorgende handelingen. Ze draagt hierbij de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). In de middag ontvang je Zorg Op Afstand. Op twee momenten heb je een videoconsult van telkens ongeveer een uur. Met behulp van filmpjes en andere digitale middelen kan de kraamverzorgende jullie advies en instructie geven.
Hoe weet ik dat medewerkers niet besmet zijn met het coronavirus?
Al onze medewerkers hebben een meldingsplicht. Dit houdt in dat ze zich melden bij klachten die mogelijk duiden op corona. Bij licht of milde klachten wordt bekeken of de medewerker met behulp van extra beschermingsmiddelen (bijvoorbeeld een mondkapje) toch kan werken. Bij ernstiger klachten wordt de medewerker niet ingezet. Medewerkers van Kraamzorgburo Zwanger & Zo kunnen als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, worden getest op corona. Kraamzorgburo Zwanger & Zo hanteert hierin de richtlijnen van het RIVM voor zorgpersoneel en sluit
hiermee ook aan bij het continuïteitsplan van BO Geboortezorg (branchevereniging).
Draagt jullie personeel nu speciale beschermende kleding?
Nee, het RIVM beschrijft in welke situaties welke middelen ingezet moeten worden. De ROAZ’s (Regionaal Overleg Acute Zorgketen) bepalen per regio hoe deze middelen zo goed mogelijk worden verdeeld over de zorgverleners. Om de middelen daar terecht te laten komen, waar zij het hardst nodig zijn, volgt Kraamzorgburo Zwanger & Zo het RIVM en de ROAZ’s hierin. Daarom gebruiken we geen (extra) persoonlijke beschermingsmiddelen als dat niet noodzakelijk is.
Hoe zit het nu met die 1,5 meter afstand nemen en kraamzorg?
De maatregel om tenminste 1,5 meter afstand te houden geldt niet voor verzorgende en verplegende beroepen. Ons werk zou dan natuurlijk amper uitvoerbaar zijn. Dit vraagt wel dat kraamverzorgenden zeer zorgvuldig zijn in het opvolgen van andere richtlijnen en adviezen. Zo dragen zij bij alle verzorgende handelingen handschoenen. Daarnaast geldt voor onze medewerkers een meldingsplicht bij lichte en milde klachten. In overleg wordt bekeken of en met gebruik van welke extra beschermende middelen zij toch haar werk kan doen.
Nemen jullie nog stagiaires mee?
Met het verruimen van de maatregelen op 11 mei zijn er vanuit BO Geboortezorg kaders aangereikt om kraamverzorgenden in opleiding, die nog niet zo ver in de opleiding zijn, dat ze zelfstandig kunnen werken, zoveel mogelijk de kans moeten krijgen om het benodigde aantal stage-uren te behalen. Met inachtneming van de geldende RIVM richtlijnen en de veiligheid van zowel het gezin als de werkbegeleider zal Kraamzorgburo Zwanger & Zo zeer zorgvuldig afweging per situatie maken of het verantwoord is om een leerling mee te laten gaan naar het kraamgezin.
Uiteraard zullen wij altijd in overleg met jullie wel of geen stagiaire inzetten.
Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen?
JA, het is weer toegestaan om kraamvisite te ontvangen. De volgende afspraken worden hierbij gehanteerd.
  • Kraamvisite altijd 1,5 meter afstand;
  • Kraamvisite met lichte of milde klachten (verkouden, hoesten, benauwd, lichte koorts) is niet welkom;
  • Kraamvisite komt bij voorkeur buiten de werktijden van de kraamverzorgende;
  • Wanneer de kraamverzorgende zelf gezondheidsrisico’s loopt, wordt er rekening gehouden met aanvullende regels voor kraambezoek. Hierover ontvang je meer informatie tijdens je kraamweek;
  • Regionaal kunnen aanvullende afspraken gemaakt worden;

Kan ik gewoon kraamvisite ontvangen als de kraamverzorgende aanwezig is?

Kraamzorgburo Zwanger & Zo vind het belangrijk dat medewerkers gezond zijn en blijven. Daarom vragen wij je om bezoek te ontvangen buiten de werktijden van de kraamverzorgende.

Mag ik visite ontvangen na de kraamweek?

Inmiddels mag je thuis een onbeperkt aantal bezoekers ontvangen, mits 1,5 meter afstand kan houden. Onthoud dat jij als kraamvrouw nog herstellende bent van je bevalling. Hierdoor kun je extra kwetsbaar zijn. Dat geldt ook voor je kindje vanwege het nog niet ontwikkelde immuunsysteem. Ontvang je na de kraamweek wel bezoek? Informeer dan vooraf naar gezondheidsklachten van de visite. Laat geen mensen toe met lichte of milde verschijnselen die kunnen duiden op corona. Denk hierbij aan neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. En vermijd fysiek contact en bewaar de voorgeschreven 1,5 meter afstand.

Ik heb een samengesteld gezin. Zijn de kinderen die normaal gesproken niet bij ons wonen welkom?

Ja, natuurlijk zijn zij welkom! Wel geldt: voorkom risico’s op besmetting. Vraag vooraf of ze last hebben van lichte of milde klachten die kunnen duiden op corona. Denk hierbij aan neusverkoudheid, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius. Volg hierin de landelijke adviezen en laat hen niet toe zo lang zij klachten hebben. Als de klachten minstens 24 uur zijn verdwenen, is het verantwoord om hen weer te ontvangen.

Ik heb mantelzorg nodig. Mag mijn mantelzorger nog wel komen?

Natuurlijk zijn er heel veel situaties denkbaar waarin hulp van een mantelzorger noodzakelijk is. Bijvoorbeeld als je alleenstaand bent, je partner aan het werk is of er (extra) zorg nodig is voor een gezinslid met een ziekte of beperking. In die noodzakelijke gevallen is en blijft een mantelzorger natuurlijk van harte welkom, ook als de kraamverzorgende bij jullie is. Bespreek de aanwezigheid van de mantelzorger graag tijdens het intakegesprek of op de eerste dag van de kraamweek.

Mag ik nog wel borstvoeding geven?
Tot nu zijn er geen gegevens over de overdracht van het COVID-19 virus via moedermelk. Dat betekent dat je ook als je besmet bent met het Coronavirus gewoon borstvoeding mag blijven geven. Aangeraden wordt om borstvoeding te geven met een mondkapje en hygiënemaatregelen in acht te nemen (handen wassen voor het aanraken van de baby of borsten, eigen borstkolf te gebruiken of fles en de borstkolf goed schoon te maken na gebruik). Omdat het wel mogelijk is om de baby te infecteren in uw nabijheid, valt het te overwegen om (gekolfde) voeding door een gezond persoon te laten geven. Tot nu toe is er nog geen COVID-19 aangetoond in moedermelk.
Komen jullie als ik en/of mijn huisgenoten (partner, andere kinderen) gezondheidsklachten hebben?
Ja, ook dan komen wij kraamzorg leveren. We proberen dan het contact met de personen met verkoudheidsklachten zo veel mogelijk te vermijden. Mochten de klachten erger worden dan kijken we samen hoe we de zorg kunnen continueren. Als de inzet van Kraamzorgburo Zwanger & Zo gewenst is, bijvoorbeeld bij thuisbevalling of ontslag uit het ziekenhuis, dan zal onze planningsmedewerker actief uitvragen hoe het met jullie gezondheid is. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Bij ernstige klachten bij jou of je gezinsleden kunnen wij overgaan op het verlenen van de combinatie tussen korte noodzakelijke zorg en Zorg Op Afstand.
Het lijkt er op dat we in de kraamweek corona-achtige klachten krijgen. Wat nu?
Bespreek dit alsjeblieft direct met je verloskundige en de kraamverzorgende. Als de kraamverzorgende er niet is, neem dan telefonisch contact met Kraamzorgburo Zwanger & Zo op. Dat kan 24 uur per dag. Bij corona-achtige klachten zal de kraamverzorgende extra persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. Bij ernstige klachten bij jou of je gezinsleden kunnen wij overgaan op het verlenen van de combinatie tussen korte noodzakelijke zorg en Zorg Op Afstand.
Moeten wijzelf beschermende middelen dragen bij een (mogelijke) besmetting?
Ja, zodra een van de gezinsleden besmet of mogelijk besmet is met corona wordt het aangeraden om persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Denk hierbij specifiek aan een geschikt chirurgische neus-mondmasker. Dit geldt voor alle lichaamscontact tussen de baby en de personen met een (verdachte) besmetting.
Hoe komen wij aan beschermende middelen om zelf te dragen?
Je bent zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van voldoende geschikte beschermingsmiddelen. Je ontvangt hierover informatie van je huisarts, de GGD en/of je verloskundige. Voor de eerste nacht of dag voorziet de kraamverzorgende hierin, mits zij kan beschikken over voldoende voorraad.
Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?
Voor jou als zwangere gelden dezelfde adviezen als voor ieder ander. Zie hiervoor de richtlijnen van het RIVM. Omdat een besmetting met het corona-virus tijdens je zwangerschap nog meer consequenties met zich mee brengt kunnen we ons voorstellen dat je nog voorzichtiger bent.

24/7 bereikbaar 06 - 38 77 48 82
Uw browser is niet meer van deze tijd!

Update uw browser om optimaal van deze website (en vele anderen) te genieten Nu updaten!

×